ONESTEP EDUCATION

Журналістика

Журналістика

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка фахівців, які отримали освіту за кордоном, мають розуміння природи і функцій журналістики; володіють мовою соціально- комунікаційного дискурсу; застосувують положення теорії журналістики у різних галузях суспільних відносин.

Акцент освітньої програми робиться на формуванні здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності журналіста у галузі журналістики.

Фахівці після навчання за кордоном у сфері журналістики, здатні здійснювати загальнонаукові та спеціальні методи пізнання соціально- комунікативних явищ; володіти прийомами літературного стилю, визначати своє місце в процесі формування через пресу, радіо, телебачення сучасної історико-політичної культури; орієнтуватись у понятійно-категоріальному апараті методології дослідження журналістики.

Використовувати інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в діяльності журналіста.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Журналістика» іноземні студенти здобувають освітню ступінь вищої освіти:

 • Бакалавр журналістики;
 • Кваліфікація в дипломі – журналіст.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розуміти актуальні проблеми соціології громадської думки, вміти враховувати їх під час дослідження змісту соціальних комунікацій, виробляти пропозиції щодо внесення змін до принципів соціальної інформатики й інформаційної політики;
 • Формулювати і вирішувати складні проблеми соціології громадської думки;
 • Розуміти принципи функціонування політики, особливостей функціонування політичних систем;
 • Формувати інформаційну та комунікаційну стратегії у професійній діяльності;
 • Встановлювати зв’язків для досягнення результату;
 • Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки, закони та способи міжособистісної взаємодії;
 • Приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи, міжособистісної взаємодії;
 • Формувати зміст, структуру і висновки інформаційних репортажів;
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;
 • Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання інформації, збирати та аналізувати необхідну інформацію;
 • Доносити громадську та соціальну позицію;
 • Діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордом в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Літературного редактора;
 • Тележурналіста;
 • Кореспондента;
 • Копірайтера;
 • Web-контент менеджера інтернет-видання;
 • Прес-секретаря;
 • PR-менеджера;
 • SMM-менеджера;
 • Головного редактора телепрограм;
 • Директора радіо- та телевізійних програм;
 • Начальника відділу реклами, зв’язків із громадськістю;
 • Журналіста-рерайтера;
 • Редактора-перекладача;
 • Ведучого телерадіопрограм.

Після закінчення навчання за кордом в Україні фахівець може працювати у сфері:

 • Журналістики;
 • Соціальних комунікацій;
 • Науковій, літературно-видавничій галузях;
 • Друкованих та електронних засобах масової інформації;
 • PR-агенствах;
 • Фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування;
 • Музеях, мистецьких і культурних центрах.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

2100$
2100$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved