ONESTEP EDUCATION

Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління

Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних до практичної діяльності при організації процесу вантажних перевезень та логістичного управління на підприємствах у сфері транспорту.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, ґрунтується на підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних до практичної діяльності у сфері транспортних технологій на автомобільному транспорті.

 

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розробляти та управляти проектами;
 • Аналізувати явища як природні, так і технологічні з погляду транспортних технологій, з використанням відповідних математичних моделей;
 • Використовувати знання і практичні навички математичних та числових методів аналізу, теорії транспортних процесів і систем, дослідження операцій, теорії систем і управління, організації та забезпечення автомобільних перевезень при вирішенні професійних задач;
 • Орієнтуватися у законодавчій базі, знати поточний стан транспортного та митного законодавства;
 • Розуміти структуру та взаємозв’язок між відповідними транспортними організаціями на різних рівнях управління;
 • Орієнтуватися у комплексі технічних засобів та уміння обирати їх відповідно до умов перевезень, транспортних характеристик вантажів та вимог клієнтів;
 • Використовувати сучасні методи енерго- і ресурсозберігаючих транспортних технологій при вирішенні організаційно-виробничих задач технологічно-інноваційного розвитку складових автомобільного транспорту;
 • Володіння сучасними інформаційними ресурсами та профільним програмним забезпеченням у сфері транспортних технологій;
 • Формувати раціональні маршрути автомобільних і мультимодальних перевезень з урахуванням техніко-технологічних інновацій, вимог сервісної і виробничо-технологічної якості транспортного процесу, а також обмежень локальних схем організації дорожнього руху;
 • Аналізувати та розробляти схеми організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міст і мережі автомобільних доріг загального користування;
 • Організації процесу міжнародних перевезень вантажів та пасажирів з урахуванням умов міжнародного транспортного співробітництва;
 • Планування і організації митної та транспортної діяльності при заданих ресурсах та в умовах конкурентного середовища;
 • Управління зовнішньоторговельними операціями та організації транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності;
 • Планувати, організовувати, вести облік і контроль вантажних перевезень для різних методів організації руху транспортних засобів;
 • Розуміти закономірності руху транспортних потоків, прогнозування їх характеристик, а також особливостей функціонування вулиць та їх проектування з дотриманням норм зручності та безпеки;
 • Здійснювати екологічну оцінку перевезень та формулювати вимоги до факторів впливу на безпеку перевезень, безпеку руху та безпеку транспортної діяльності;
 • Вибрати необхідні положення із законодавчих актів з охорони праці та безпеки людини для вирішення професійних задач з транспортних технологій;
 • Аналізувати поточний стан транспортного і митного законодавства, володіти професійною термінологією, описувати структуру та взаємозв’язок між відповідними транспортними організаціями на різних рівнях управління;
 • Визначати транспортні характеристики вантажів, характеристики вантажопотоків і показники роботи вантажних транспортних засобів;
 • Вибирати тару, упаковку, засоби пакетування, контейнеризації і вантажні транспортні засоби. Маркувати вантажі контейнери та транспортні засоби відповідно до міжнародних стандартів;
 • Планувати, організовувати, управляти, вести облік і контроль вантажних і пасажирських перевезень для різних методів організації руху транспортних засобів;
 • Вибирати комплекс технічних засобів транспорту та технічних засобів митного контролю за різними критеріями та визначати основні показники ефективності їх використання в заданих умовах експлуатації;
 • Планувати і управляти ресурсним забезпеченням транспортних технологій. Аналізувати, обґрунтувати технологічні ресурси і процедури в проектах вантажних і пасажирських перевезень;
 • Проектувати, організовувати і контролювати функціонування транспортно-термінальних систем. Аналізувати, планувати, організовувати, вести облік і контроль термінальних операцій з вантажами;
 • Формувати раціональні маршрути перевезень, транспортно- технологічні схеми доставки, вибирати раціональні технології перевезень, види сполучення та їх технічне забезпечення;
 • Описувати, впорядковувати та обчислювати показники єдиних типових технологічних процесів у транспортних вузлах;
 • Планувати, організовувати та управляти зовнішньоторговельними операціями та транспортним обслуговуванням зовнішньоекономічної діяльності;
 • Планувати, організовувати та управляти митною та транспортною діяльністю в умовах конкурентного середовища. Розробляти, оцінювати та приймати рішення із урахуванням комерційної вигоди підприємства і замовника послуг;
 • Організувати роботу складського господарства та управління запасами вантажів;
 • Організувати обробку вантажних потоків із урахуванням пропускної здатності об’єктів термінальної, митної та дорожньої інфраструктури;
 • Планувати, організовувати, управляти, вести облік і контроль вантажних перевезень для різних методів організації руху транспортних засобів.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордоном в Украиїну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • диспетчер;
 • диспетчер автомобільного транспорту;
 • диспетчер служби перевезень;
 • організатор з обслуговування перевезень на автотранспорті;
 • технік-технолог;
 • ревізор автомобільного транспорту на транспортних підприємствах і в організаціях транспортного комплексу різних форм власності, у транспортних терміналах і логістичних комплексах для вантажів, на вантажних, у фірмових та дилерських центрах автомобільних компаній і заводів, у транспортних відділах муніципальних установ, а також в підприємствах, пов’язаних з автомобільними перевезеннями.

Виберіть університет для отримання освіти:

Транспортний університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

1790$
1790$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved