ONESTEP EDUCATION

Транспортні системи міст

Транспортні системи міст

Мета навчання за кордоном в Україні: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі транспорту.

Підготовка іноземних фахівців, які отримають освіту за кордоном, забезпечується фундаментальною теоретичною і практичною підготовкою висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких ґрунтовних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі Транспорту, здатності до самостійної постановки і вирішення завдань, науково-практичної і науково- дослідної діяльності.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, ґрунтується на дисциплінах циклів професійної та практичної, соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та загально-економічної підготовки, що мають інтегративний характер, змістовну спрямованість спецкурсів та навчальних дисциплін.

 

Відмінності від інших подібних програм — впровадження практично-орієнтованої системи навчання, яка передбачає синергію теоретичних та практичних навичок для забезпечення високої якості підготовки іноземних випускників які приїхали на навчання за кордоном.

Внаслідок постійних змін у сучасних транспортних технологіях і системах, склад програми періодично оновлюється, що дозволяє враховувати сучасні тенденції розвитку.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі транспорту;
 • Ініціювати, розробляти та виконувати проекти з удосконалення виробничо-технологічних процесів на транспорті;
 • Проводити дослідження в межах вузької спеціалізації, виявляти проблеми, ставити задачі та вирішувати їх, використовуючи відповідні методи наукових досліджень;
 • Розробляти та управляти проектами;
 • Оцінювати та забезпечувати якість процесів, що виконуються;
 • Організовувати роботу колективу, а також мотивувати та керувати його роботою;
 • Використовувати принципи формування комплексних знань про організацію і технології перевезень у поєднанні з математичними інструментами вищого рівня для опису функціонування транспортної системи та транспортних процесів;
 • Розробляти математичні моделі транспортних операцій і процесів, відповідні алгоритми, комп’ютерні програми та використовувати існуючі;
 • Керувати комплексними діями та проектами, підбирати персонал для виконання завдань, розподіляти задачі проекту між виконавцями, здатність мотивувати людей;
 • Розробляти схеми доставки вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях із використанням одного чи декількох видів транспорту;
 • Застосовувати сучасні логістичні концепції в управлінні ланцюгом постачань;
 • Аналізувати та формулювати висновки для різних типів складних управлінських задач в транспортній галузі;
 • Розробляти, організовувати та реалізовувати проект по актуальній темі дослідження у сфері транспортних технологій;
 • Аналізувати законодавчі акти з охорони праці, цивільного захисту та охорони навколишнього середовища;
 • Визначати економічну та комплексні види ефективності для розроблених проектів у сфері транспортних технологій;
 • Проектувати системи доставки вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях із використанням одного чи декількох видів транспорту;
 • Порівнювати декілька альтернативних схем за різними критеріями ефективності;
 • Виділяти тактичні задачі та стратегічні проблеми у технологіях перевезень як у міжнародному, так і у внутрішньому сполученнях, розраховувати показники якості перевезень;
 • Використовувати можливості сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій при плануванні та управлінні перевезеннями та у реальному режимі часу;
 • Описувати транспортні технології математичними інструментами вищого рівня;
 • Використовувати логістичні концепції управління ланцюгом постачань.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кородом в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • інженер;
 • інженер з управління та організації перевезень;
 • інженер з транспорту на транспортних підприємствах, в управлінні громадським та пасажирським транспортом, управлінні транспортом і зв’язком області, районі і міському управлінні, у науково-дослідних лабораторіях проектних інститутів та інститутів судових експертиз, у транспортно-експедиторських підприємствах;
 • інженер у відділах підготовки та перепідготовки працівників;
 • викладач вищого навчального закладу, асистент у вищих навчальних закладах;
 • молодший науковий співробітник у науково-дослідних установах транспорту, проектних організаціях.

Виберіть університет для отримання освіти:

Транспортний університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

1790$
1790$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved