ONESTEP EDUCATION

Сценічне мистецтво

Сценічне мистецтво

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка висококваліфікованих іноземних фахівців, для створення та участі у творчому процесі реалізації мистецької ідеї шляхом інтерпретації, демонстрації, постановки твору сценічного мистецтва. 

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, спрямований на забезпечення ефективності засвоєння теоретичного матеріалу та відпрацювання фахових вмінь та навичок застосовуються дидактичні методи за джерелом знань; за пізнавальною діяльністю; інтерактивні; творчі завдання.

 

Програма підготовкі іноземних студентів передбачає:

 • здобуття поглиблених знань з практики сценічного мистецтва;
 • отримання кваліфікацій для комплексного аналізу та прогнозування явищ в галузі культури і мистецтва;
 • підготовка фахівців в сфері театру і кіно.

Професійна підготовка іноземних студентів за напрямком «Сценічне мистецтво», які приїхали на навчання за кордоном в Україну, здійснюється комплексом навчальних форм та методів: 

 • лекції, практичні заняття;
 • відпрацювання творчих вмінь та навичок відбувається у формі індивідуальних: майстерність актора, сценічна мова, постановка голосу, вокал, музична грамота, хореографія;
 • та групових занять: практичні з основ сценічного руху та основ сценічного бою й фехтування, тренінги зі сценічної мови, майстерності актора, вступу до спеціальності.

Фахівці після навчання за кордоном за напрямком «Сценічне мистецтво», мають глибокі знання та навички з акторської майстерності, сценічної мови для професійної діяльності у сфері театрального мистецтва.

Фахівці, які отримали освіту за кордоном в Україні за напрямком «Сценічне мистецтво», володіють методи та методиками:

 • закономірності формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів в галузі культури і театрального мистецтва;
 • системність комплексних знань з різних видів сценічного мистецтва, їх зв’язок з соціокультурними явищами;
 • усвідомлення законів теорії та практики сценічного мистецтва;
 •  синтез явищ в галузі театрального мистецтва і культури;
 • методики оцінювання, моделювання та прогнозування процесів в сценічному мистецтві;
 • пошуково-творчі методики в галузі сценарної майстерності;
 • ситуаційні методики – вміння проводити аналіз конкретної проблеми і знаходження альтернативної дії.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Сценічне мистецтво» іноземні студенти здобувають освітню ступінь вищої освіти: Бакалавр сценічного мистецтва.

Кваліфікація в дипломі – актор театру і кіно.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 • Розв’язувати проблеми в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики;
 • Генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва;
 • Адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, бути ініціативним та креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність;
 • Професійного опанування змістовних виразно-образних рівнів сценічного твору;
 • Здатність за допомогою художнього вимислу та професійних навичок, на підставі літературного, режисерського сценарію, режисерського задуму, створювати художній образ;
 • Розуміння та оцінювання актуальних культурно- мистецьких процесів.
 • Передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними шляхами та засобами;
 • Працювати із мистецтвознавчою літературою, аналізувати твори літератури і мистецтва, користуючись професійною термінологією;
 • Орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів;
 • Корегувати тексти драматичних творів відповідно до режисерського задуму: діалоги, репліки персонажів вистави;
 • Організовувати та направляти творчий виробничий процес створення вистав та інших видовищних творів;
 • Відтворювати знання про музичну культуру, історію музики, музлітературу;
 • Будувати драматургію твору, фабулу та сюжет, окреслити літературно-драматургічними засобами події та характери;
 • Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній акторській діяльності, вільно оперувати всім комплексом отриманих знань з акторської майстерності;
 • Вміти обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу;
 • Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір;
 • Володіти основами сценічної мови, володіти основами ораторської майстерності;
 • Володіти методологіями імпровізаційного способу творення видовища, вміти побудувати драматургію видовища;
 • Вміти розробити ідейно-тематичну концепцію драматургічної сфери видовища; у створенні художніх образів всіх видів театральних, кінематографічних, телевізійних та інших видовищних творів;
 • Вміти побудувати драматургію твору, фабулу та сюжет, окреслити літературно-драматургічними засобами події та характери;
 • Здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі сценічного мистецтва;
 • Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній діяльності;
 • Використовувати навички та вміння в розробці літературного, режисерського сценарію, постановочного проекту, календарного плану створення вистав, програм;
 • Оцінювати досягнення художньої культури в умовах історичного контексту;
 • Аналізувати твори літератури та мистецтва;
 • Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва;
 • Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу;
 • Володіти образним мисленням;
 • Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку;
 • Володіти основними засобами психологічної саморегуляції;
 • Володіти основами акторської майстерності;
 • Володіти технологією написання режисерського сценарію всіх видів театральних та інших видовищних творів;
 • Вміти визначити і контролювати акторську техніку на сцені та в кадрі, в тому числі мовну; володіти технікою швидкого запам’ятовування текстів;
 • Володіти методикою пошуку зображально-портретних характеристик, костюму, гриму;
 • Вміти органічно, продуктивно, цілеспрямовано поводитись у кадрі, діяти словом;
 • Володіти пластикою гри в сценічних костюмах, праці з реквізитом, гри з партнерами в декораціях;
 • Володіти основами хореографії і пантоміми;
 • Володіти технікою сольного співу, музичною й сценічною ритмікою.
 • Володіти методикою звуко-зорового контрапункту;
 • Прийомами світлової режисури;
 • Технікою та методологією озвучування вистав;
 • Використовувати усі види звуку та форми запису.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордом в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Актор театру та кіно;
 • Професіонал в галузі кіно, театру та естради;
 • Мистецтвознавець – кіномистецтво, театр, естрада;
 • Диктор;
 • Каскадер;
 • Керівник аматорського дитячого колективу;
 • Організатор театралізованих народних свят та обрядів;
 • Фахівець із організації дозвілля;
 • Професіонал в галузі хореографії;
 • Хореографж
 • Танцюрист;
 • Керівник підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні фахівець може працювати у сферах:

 • Драматичні театри;
 • Телебачення – кіноактори, диктори;
 • Дитячі творчі колективи;
 • Центри дитячої та юнацької творчості.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

2100$
2100$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved