ONESTEP EDUCATION

Промисловий дизайн

Промисловий дизайн

Мета навчання за кордоном в Україні: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі дизайну.

Підготовка іноземних фахівців, які отримали освіту за кордоном, здатних розв’язувати складні творчі задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що передбачають проведення фахових наукових і проектних досліджень, здійснення професійних інновацій у процесі проектування об`єктів промислового, побутового, суспільного, соціокультурного призначення всіх сфер життєдіяльності людини з переважною специфікою транспортної галузі.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, ґрунтується на формуванні професійних якостей майбутніх дизайнерів, які у процесі дизайн-освіти можливі лише за багатогранного і гармонійного розвитку особистості фахівців.

 

Творчий процес дизайнера базується на основних складових образотворчого мистецтва, на синтезі мистецтв, на емоційно-асоціативних поняттях і формуванні відчуттів гармонії та образності кольору, музичного твору, поезії, пластики форми, класичних і новітніх принципів геометричного пропорціонування, символіки, а також на досконалому володінні науковими закономірностями біоніки, ергономіки та інженерної психології.

Фахівці після навчання за кордоном у сфері промислового дизайну, здатні володіти методами змістового та соціального наповнення проекту професійними методиками наукової, творчої та практичної роботи, сутністю евристичних методів дизайнерської діяльності, засобами креативної проектної діяльності, вимогами до комплексного дизайнерського проектування багаторівневих об`єктів.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі дизайну;
 • Генерувати нові ідеї;
 • Виявляти, ставити та розв’язувати проблеми;
 • Працювати в міжнародному контексті;
 • Розробляти та керувати проектами;
 • Здійснювати концептуальне проектування об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог;
 • Проводити проектний аналіз усіх впливових чинників і складових проектування та формування авторської концепції проекту;
 • Забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва та дизайну;
 • Застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій;
 • Застосовувати  методики використання апаратних і програмних засобів комп’ютерних технологій;
 • Вести ефективну економічну діяльність у сфері дизайну;
 • Створювати затребуваний на ринку та суспільно відповідальний продукт дизайну;
 • Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної комунікації у мистецькій та культурній сферах;
 • Розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проекту;
 • Формувати проектні складові у межах проектних концепцій; володіти художніми та мистецькими формами соціальної відповідальності;
 • Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв’язання завдань і проблем у галузі дизайну;
 • Здійснювати передпроектний аналіз із урахуванням усіх вагомих чинників, що впливають на об’єкт проектування; формулювати авторську концепцію проекту;
 • Застосовувати методику концептуального проектування та здійснювати процес проектування з урахуванням сучасних технологій і конструктивних вирішень, а також функціональних та естетичних вимог до об’єкта дизайну;
 • Застосовувати сучасні методики та технології наукового аналізу для формування авторської концепції;
 • Визначати естетичні проблеми дизайнерських шкіл та напрямків з урахуванням генезису сучасного художнього процесу в дизайні; мати синтетичне уявлення щодо історії формування сучасної візуальної культури;
 • Володіти методиками захисту інтелектуальної власності;
 • Застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної власності;
 • Застосовувати інноваційні методи і технології роботи з матеріалом;
 • Управляти процесом вироблення продукту дизайну на різних етапах брендингу та ребрендингу.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кородом в Украиїну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Дизайнер;
 • Дизайнер промислових виробів;
 • Дизайнер промислових об’єктів.

Виберіть університет для отримання освіти:

Транспортний університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

1790$
1790$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved