ONESTEP EDUCATION

Організація міжнародних перевезень

Організація міжнародних перевезень

Мета навчання за кордоном в Україні: забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з транспортних технологій, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, ґрунтується на підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних до практичної діяльності при організації процесу міжнародних перевезень вантажів та пасажирів на основі набутих професійних компетентностей.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати складні спеціалізовані завдання щодо інфраструктурного забезпечення транспортно-технологічних процесів, що передбачає застосування методів організації і функціонування інтегрованих структур транспортного спрямування для організації перевезення вантажів і переміщення пасажирів у міжнародному сполученні;
 • Розуміти структуру та взаємозв’язок між відповідними транспортними організаціями на різних рівнях управління;
 • Орієнтуватися у законодавчій базі, знати поточний стан транспортного та митного законодавства;
 • Орієнтуватися у комплексі технічних засобів та уміти обирати їх відповідно до умов перевезень, транспортних характеристик вантажів та вимог клієнтів;
 • Використовувати сучасні методи проектування, організації та управління транспортно-технологічними процесами доставки вантажів та перевезення пасажирів, у тому числі при взаємодії різних видів транспорту;
 • Організації процесу міжнародних перевезень вантажів та пасажирів з урахуванням умов міжнародного транспортного співробітництва;
 • Планування і організації митної та транспортної діяльності при заданих ресурсах та в умовах конкурентного середовища;
 • Управління зовнішньоторговельними операціями та організації транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності;
 • Володіння сучасними інформаційними ресурсами та профільним програмним забезпеченням у сфері транспортних технологій;
 • Формувати раціональні маршрути автомобільних і мультимодальних перевезень з урахуванням техніко-технологічних інновацій, вимог сервісної і виробничо-технологічної якості транспортного процесу;
 • Аналізувати та розробляти схеми організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міст і мережі автомобільних доріг загального користування;
 • Визначати економічні характеристики процесу міжнародних перевезень та забезпечувати страхування в системах міжнародних перевезень;
 • Використовувати знання транспортної географії для технічних і технологічних показників при виконанні міжнародних перевезень;
 • Вибрати необхідні положення із законодавчих актів з охорони праці та безпеки людини для вирішення професійних задач з транспортних технологій;
 • Аналізувати поточний стан транспортного і митного законодавства, володіти професійною термінологією, описувати структуру та взаємозв’язок між відповідними транспортними організаціями на різних рівнях управління;
 • Визначати транспортні характеристики вантажів, характеристики вантажопотоків і показники роботи вантажних транспортних засобів;
 • Вибирати тару, упаковку, засоби пакетування, контейнеризації і вантажні транспортні засоби. Маркувати вантажі контейнери та транспортні засоби відповідно до міжнародних стандартів;
 • Планувати, організовувати, управляти, вести облік і контроль вантажних і пасажирських перевезень для різних методів організації руху транспортних засобів;
 • Вибирати комплекс технічних засобів транспорту та технічних засобів митного контролю за різними критеріями та визначати основні показники ефективності їх використання в заданих умовах експлуатації;
 • Планувати і управляти ресурсним забезпеченням транспортних технологій. Аналізувати, обґрунтувати технологічні ресурси і процедури в проектах вантажних і пасажирських перевезень;
 • Проектувати, організовувати і контролювати функціонування транспортно-термінальних систем. Аналізувати, планувати, організовувати, вести облік і контроль термінальних операцій з вантажами;
 • Формувати раціональні маршрути перевезень, транспортно- технологічні схеми доставки, вибирати раціональні технології перевезень, види сполучення та їх технічне забезпечення;
 • Використовувати сучасні технології, інформаційні ресурси та програмне забезпечення для вирішення професійних задач з транспортних технологій, у тому числі при здійсненні зовнішньоторговельних операцій;
 • Використовувати методи дослідження параметрів дорожніх умов, характеристик транспортних потоків, оцінки умов руху і засобів організації дорожнього руху для підвищення ефективності та безпеки функціонування транспортних систем;
 • Планувати, організовувати та управляти митною та транспортною діяльністю в умовах конкурентного середовища;
 • Організувати роботу складського господарства та управління запасами вантажів. Організувати обробку вантажних потоків із урахуванням пропускної здатності об’єктів термінальної, митної та дорожньої інфраструктури;
 • Використовувати математичні методи та моделі для розрахунків технічних і технологічних показників роботи дорожньо-транспортних засобів при виконанні міжнародних перевезень.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кородом в Украиїну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • диспетчер автомобільного транспорту;
 • диспетчер з міжнародних перевезень;
 • диспетчер служби перевезень;
 • диспетчер-інструктор;
 • експедитор транспортний;
 • інженер з автомобільного транспорту;
 • інженер служби перевезень;
 • технік;
 • черговий по транспортно-експедиторському підприємству;
 • адміністратор пасажирської служби.

Виберіть університет для отримання освіти:

Транспортний університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

1790 $
1790$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved