ONESTEP EDUCATION

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 

Мета навчання за кордоном в Україні: 

 • Сформувати професійний світогляд фахівця з міжнародних відносин, здатного розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі та проблеми у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики, регіонознавства, національної та регіональної безпеки; 
 • Аналізувати міжнародні взаємодії між державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, що передбачає застосування теорій міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій;
 • Отримати компетентності для політичного аналізу міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, шляхом оволодіння системою професійних компетентностей;
 • Зформувати здатності застосовувати набуті знання, навички, уміння та розуміння з професійних дисциплін для вирішення типових задач практичної діяльності фахівця з міжнародних відносин; 
 • Здобути поглиблені знання із теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, національної та регіональної безпеки, конфліктології, міжнародних комунікацій, розвитку міжнародних регіонів; 
 • Отримати кваліфікації для комплексного аналізу та прогнозування розвитку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також ефективної роботи в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин.

Фахівці після навчання за кордоном у сфері міжнародних відносин, здатні: бути мобільними, кваліфікованими та конкурентоспроможними, адекватно спілкуватися й взаємодіяти у глобальному середовищі.

Підготовка нового покоління фахівців міжнародних відносин – аналітиків, дослідників і управлінців з менталітетом професіоналів, глобально мислячих, здатних ідентифікувати та ефективно використовувати можливості міжнародного середовища, готових адекватно і вчасно реагувати на його виклики.

Сучасне суспільство потребує фахівців- універсалів у сфері міжнародних відносин, які розуміють як працюють компанії, зокрема в якому економічному, політичному і культурному середовищі вони здійснюють свою діяльність.

Компаніям потрібні не лише фахівці для реалізації міжнародних стратегій, а насамперед, глобальні менеджери, здатні представляти і відстоювати інтереси своїх компаній в зарубіжних урядових органах і громадських організаціях.

Професійна підготовка іноземних студентів фахівців-міжнародників, які отримали освіту за кордоном, спрямована на формування й подальший розвиток їх професійної компетентності та конкурентоспроможного рівня кваліфікації, здобуття глибоких теоретичних знань і практичних умінь й навичок у сфері міжнародних відносин.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, ґрунтується на класичних наукових результатах практичного досвіду підготовки фахівців з міжнародних відносин із врахуванням сучасного стану міжнародних відносин, орієнтує на актуальний стан зовнішньо-політичних процесів, базуючись на історичний розвиток міжнародних відносин, на здійснення аналізу зовнішньої політики країн світу.

 Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Міжнародні відносини» іноземні студенти здобувають освітню ступінь вищої освіти: бакалавр з міжнародних відносин.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розуміти засади дипломатичної та консульської служби, дипломатичного протоколу та етикету, вести дипломатичне та ділове листування українською та іноземними мовами;
 • Розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному;
 • Досліджувати проблеми міжнародних відносин, готувати та здійснювати публічну апробацію результатів досліджень;
 • Розуміти основи сучасного міжнародного права, його впливу на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав;
 • Розуміти основи сучасної світової економічної системи та структури міжнародних економічних відносин,, їх впливу на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав;
 • Розуміти міжнародні інтеграційні процеси, головним чином на європейському континенті;
 • Розуміти характеристики розвитку країн та регіонів, особливості та закономірності глобальних процесів та місця в них окремих держав;
 • Розуміти основи геополітики та геостратегії;
 • Застосовувати знання з міжнародної конфліктології та теорії ведення переговорів;
 • Застосовувати поглиблені знання про зовнішню політику країн світу;
 • Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів;
 • Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики;
 • Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та правил їх оформлення;
 • Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах;
 • Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах;
 • Здійснювати дослідження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень;
 • Вести ділову бесіду у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордом в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Дипломатичного представника;
 • Консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин;
 • Керівника підрозділів зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності;
 • Історика-політолога, політичного оглядача;
 • Помічника керівника підприємства;
 • Референта;
 • Дипломатичного кур’єра;
 • Аташе;
 • Віце-консула;
 • Секретаря дипломатичного агентства.

Після закінчення навчання за кордом в Україні фахівець може працювати у:

 • посольствах;
 • секретаріаті парламенту;
 • міністерствах та відомствах;
 • органах державної влади;
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях;
 • засобах масової інформації.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Мови навчання

Російська
Англійська

Вартість навчання від

2100$
2100$

Напрямки, які можуть Вам сподобатися

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved