ONESTEP EDUCATION

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями щодо забезпечення ефективної діяльності на міжнародних ринках.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, спрямований на фундаментальній управлінській та загальноекономічній освіті, пропонує комплексний підхід до адміністрування підприємницької діяльності малих та середніх підприємств шляхом теоретичного навчання та практичної підготовки, орієнтована на використання сучасних інформаційних технологій. 

Містить набір професійно-орієнтованих дисциплін з міжнародних економічних відносин, що передбачають оволодіння: парадигмами, законами, закономірностями, принципами, історичними передумовами розвитку міжнародних економічних відносин; функціями та технологіями реалізації міжнародних економічних відносин; методами реалізації та оцінки міжнародних економічних відносин: методами здійснення економічної діагностики, методами прогнозування і планування міжнародної економічної діяльності; методами організації мотивування та контролю при здійсненні економічної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин; методами оцінки ефективності здійснення міжнародних економічних відносин, тощо.

Фахівці після навчання за кордоном за напрямком «Міжнародні економічні відносини», здатні застосовувати набуті знання, уміння, навички з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері міжнародних економічних відносин.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини» іноземні студенти здобувають освітню ступінь вищої освіти:

 • Бакалавр з міжнародних економічних відносин;
 • Кваліфікація в дипломі – фахівець міжнародних економічних відносин.

  Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні завдання у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків;
 • Проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків;
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;
 • Обґрунтовувати доцільність застосування економічних та дипломатичних методів вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні;
 • Застосовувати знання у сфері міжнародних економічних відносин з використанням нормативно-розпорядчих документів, довідкових матеріалів;
 • Здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати та вміти адаптуватися до змін міжнародного середовища;
 • Аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі;
 • Застосовувати базові знання, аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин;
 • Мотивувати та розробляти ефективну систему організації праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення;
 • Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері міжнародних відносин;
 • Тлумачити зміст норм права, використовуючи базові поняття правознавства;
 • Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі;
 • Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння математичних категорій і принципів економіко-математичного моделювання;
 • Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах;
 • Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні, екологічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів;
 • Складати зовнішньоекономічні контракти;
 • Аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації;
 • Володіти методикою аналізу моделювання та прогнозування соціальних та економічних явищ і процесів на різних рівнях управління;
 • Розраховувати та оцінювати показники розвитку зовнішньої торгівлі держав, ефективність експортно/імпортної діяльності їх суб’єктів, у цілому, обсяги та динаміку міжнародної торгівлі.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кородом в Украиїну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Економіст з міжнародної торгівлі;
 • Експерт із зовнішньоекономічних питань;
 • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • Аналітик з інвестицій;
 • Економіст-статистик;
 • Фахівець з методів розширення ринків збуту;
 • Консультант з економічних питань;
 • Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • Економіст з матеріально-технічного забезпечення;
 • Консультант з економічних питань;
 • Оглядач з економічних питань;
 • Економічний радник;
 • Економіст із збуту;
 • Економіст з праці;
 • Економіст;
 • Економіст з договірних та претензійних робіт;
 • Агент з митного оформлення вантажів та товарів.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні фахівець може працювати у:

 • посольствах;
 • міністерствах і відомствах;
 • структурних підрозділах органів державної влади;
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Мови навчання

Російська
Англійська

Вартість навчання від

2100$
2100$

Напрямки, які можуть Вам сподобатися

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved