ONESTEP EDUCATION

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Мета навчання за кордоном в Україні: отримання іноземними студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних фахівцям сфери управління в сучасних умовах господарювання.

Програма спрямована на підготовку іноземних фахівців, які отримали освіту за кордоном, сучасних менеджерів: підприємців, готових до ризику, ініціативних, здатних до швидкої адаптації відносно ризиків сучасного бізнес-середовища.

Формування менеджерів з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи менеджменту і адміністрування в процесі зовнішньоекономічної діяльності, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань і умінь для формування висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей.

Фахівці після навчання за кордоном у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, здатні оволодіння фундаментальними знаннями в сфері управління, організації, аналітиці зовнішньоекономічної діяльності сучасних підприємств, прибуткових та неприбуткових організацій і установ.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах управління зовнішньоекономічною діяльністю;
 • Збирати та обробляти первинну інформацію про зовнішньоекономічну діяльність, виявляти загальні тенденції розвитку організації;
 • Ефективна комунікаційна взаємодія у міжнародному середовищі, у тому числі з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Проведення аудиту зовнішньоекономічної діяльності організації і консультацій з питань розробки проектів у зовнішньоекономічній діяльності;
 • Оцінювання впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на функціонування організації на міжнародних ринках;
 • Оцінювання ризиків організації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
 • Працювати над проектами у зовнішньоекономічній діяльності;
 • Розробляти зовнішньоекономічну політику підприємства, визначати враховувати зовнішні фактори, розробляти плани зовнішньоекономічної діяльності;
 • Організовувати процес управління організацію, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
 • Використовувати результати обліку зовнішньоекономічної діяльності та здійснення аналізу накопичуваних облікових даних;
 • Формувати альтернативні стратегічні напрями розвитку організаційних систем;
 • Розробляти системи стратегічного, поточного та оперативного контролю зовнішньоекономічної діяльності;
 • Організувати впровадження та застосування обраних логістичних рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • Формувати та обґрунтовувати ефективні рішення по організації здійснення зовнішньоекономічних операцій;
 • Використовувати відповідні інструменти та стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем зовнішньоекономічної діяльності;
 • Співпрацювати з державними та громадськими інституціями, які забезпечують регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • Проводити контроль обліку усіх видів ресурсів, вміти правильно оформлювати звітні документи;
 • Здійснювати планування зовнішньоекономічної діяльності організації на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макросередовища;
 • Організовувати зв’язки з громадськістю, із засобами масової інформації;
 • Розробляти стратегії зовнішньоекономічної діяльності та механізми їх реалізації;
 • Використовувати науково-методичний інструментарій аналізу для оцінки факторів зовнішнього середовища;
 • Оцінювати ризики зовнішньоекономічних проектів;
 • Визначати та розраховувати потребу в ресурсах для реалізації зовнішньоекономічних проектів, оцінювати їх економічну ефективність;
 • Розробляти офіційні та нормативні документи для управління зовнішньоекономічною діяльністю організації;
 • Проводити аудит зовнішньоекономічної діяльності.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордом в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Менеджер зовнішньоекономічної діяльності;
 • Завідувач відділу;
 • Завідувач сектору;
 • Заступник директора департаменту;
 • Начальник відділу;
 • Заступник начальника управління;
 • Керівник головного управління;
 • Керівник служби;
 • Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • Начальник відділу інноваційного розвитку;
 • Менеджер;
 • Фахівець-аналітик з дослідження ринку інновацій;
 • Фахівець інвестиційного фонду;
 • Фахівець із венчурної діяльності;
 • Помічник керівника підприємства, установи та організації;
 • Асистент;
 • Викладач вищого навчального закладу;
 • Молодший науковий співробітник вищого навчального закладу.
 • Після закінчення навчання за кородом в Україні фахівець може працювати на:
 • Підприємствах будь-якої організаційно-правої форми: комерційні, некомерційні, державні, муніципальні, в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління;
 • В консультаційних центрах;
 • Консалтингових організаціях;
 • Структурах центральних державних і регіональних органів управління;
 • Інноваційних фондах;
 • Фінансово-кредитних установах;
 • Науково-виробничо-технічних комплексах;
 • Фінансово-промислових групах;
 • Технопарках.

Виберіть університет для отримання освіти:

Транспортний університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

1790$
1790$

Напрямки, які можуть Вам сподобатися

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved