ONESTEP EDUCATION

Матеріалознавство

Матеріалознавство

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка іноземних фахівців, які отримали освіту за кордоном, здатних ефективно виконувати професійну діяльність, що передбачає розв’язання складних спеціалізованих та практичних задач, пов’язаних з розробкою, застосуванням, виробництвом, обробкою та випробуванням металевих, неметалевих композиційних та функціональних матеріалів та виробів на їх основі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов із застосуванням методів фізики, хімії та механічної інженерії.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, ґрунтується на формуванні професійних знань про явища та процеси, пов'язані з формуванням структури та властивостей металевих, неметалевих, композиційних та функціональних матеріалів, технологіями їх виготовлення, обробки та експлуатації.

Створення і застосування нових матеріалів, вплив умов отримання та різноманітних факторів на їх структуру, фізичні, хімічні, технологічні, експлуатаційні та інші властивості та характеристики, методи управління властивостями матеріалів на основі уявлень з теоретичної механіки, фізики та хімії твердого тіла, структурного аналізу, фазових перетворень, теплового впливу, легування, поверхневих та капілярних явищ при створенні матеріалів з необхідним комплексом експлуатаційних характеристик. 

Фахівці після навчання за кордоном у сфері матеріалознавства, здатні володіти методами: 

 • аналізу;
 • синтезу;
 • наукового прогнозування;
 • теоретичні та експериментальні методи;
 • методики дослідження задач предметної області;
 • математичного та фізичного моделювання;
 • дослідження структури;
 • фізичних, механічних, функціональних, технологічних властивостей матеріалів.

Іноземні студенти, після навчання за кордоном, здатні володіти сучасними методами та технологіями організаційного, інформаційного, маркетингового, правового забезпечення виробництва та наукових досліджень, обробки результатів випробувань, виробництва, діагностики та конструювання в галузі матеріалознавства.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, пов’язані з розробкою, застосуванням, виробництвом та випробуванням металевих,неметалевих та композиційних матеріалів та виробів на їх основі;
 • Застосовувати відповідні кількісні математичні, фізичні і технічні методи і комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних матеріалознавчих завдань;
 • Забезпечувати якість матеріалів та виробів;
 • Ефективно використовувати технічну літературу та інші джерела інформації в галузі матеріалознавства;
 • Працювати в групі над великими інженерними проектами у сфері матеріалознавства;
 • Використовувати практичні інженерні навички при вирішенні професійних завдань;
 • Застосовувати сучасні методи математичного та фізичного моделювання, дослідження структури, фізичних, механічних, функціональних та технологічних властивостей матеріалів для вирішення матеріалознавчих проблем;
 • Організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;
 • Виконувати дослідницькі роботив галузі матеріалознавства, обробляти та аналізувати результати експериментів;
 • Враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень;
 • Визначати екологічно небезпечні та шкідливі фактори професійної діяльності шляхом попереднього аналізу та корегувати зміст діяльності з метою попередження негативного впливу на навколишнє середовище;
 • Дотримуватися вимог галузевих нормативних документів;
 • Розуміти будову металевих, неметалевих,композиційних та функціональних матеріалів та обирати оптимальні методи модифікації їх властивостей;
 • Кваліфіковано вибирати матеріали для виробів різного призначення;
 • Використовувати у професійній діяльності експериментальні методи дослідження структурних, фізико-механічних, електрофізичних, магнітних, оптичнихі технологічних властивостей матеріалів;
 • Використовувати методи фізичного і математичного моделювання при створенні нових та удосконаленні існуючих матеріалів, технологій їх виготовлення;
 • Здійснювати технологічне забезпечення виготовлення матеріалів та виробів з них;
 • Описувати послідовність підготовки виробів та обчислювати економічну ефективність виробництва матеріалів та виробів з них;
 • Використовувати методи аналізу речовин, матеріалів та відповідних процесів з коректною інтерпретацією результатів;
 • Володіти методами забезпечення та контролю якості матеріалів.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордом в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Спеціаліста по верифікації якості сировини та готової продукції;
 • Проектувальника технологічних процесів;
 • Спеціаліста з вибору матеріалу та технології оброблення;
 • Фахівця з супроводу технологічних процесів;
 • Фахівця центральних заводських та науково-дослідних лабораторій;
 • Можуть працювати інженерно-технічними працівниками підприємств та організацій пов’язаних з одержанням та обробленням металевих та неметалевих матеріалів.

Виберіть університет для отримання освіти:

Транспортний університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

1790$
1790$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved