ONESTEP EDUCATION

Логістика

Логістика

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з менеджменту за напрямком «Логістика», які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері.

Підготовка іноземних фахівців, які отримали освіту за кордоном, здатних розв’язувати задачі та практичні проблеми діяльністі з управління транспортним та складським господарствами, визначення джерел постачання і прок’юрмент, прогнозування попиту, управління запасами та проектування логістичних мереж.

 

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, ґрунтується на організації та функціонуванні транспортного менеджменту, менеджменту парків транспортних засобів, складування, вантажоперероблення, виконання замовлень, проектування логістичних мереж, управління запасами, планування постачань, а також менеджменту логістичних провайдерів.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Використовувати відповідне програмне забезпечення в професійній діяльності;
 • Комплексно оцінювати вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на функціонування організації;
 • Обґрунтувати управлінські рішення на основі аналізу результатів оцінювання проектів суспільно-економічного і корпоративного розвитку в сфері логістики;
 • Проводити дослідження ринку логістичних послуг;
 • Обґрунтовувати рівень спеціалізації підприємства;
 • Виявляти фактори впливу на розвиток світового ринку логістичних послуг;
 • Проводити аналіз інформаційних потоків на підприємстві;
 • Здійснювати реінжиніринг існуючих бізнес-процесів підприємства;
 • Аналізувати види правових відносин, що виникають у процесі здійснення логістичного обслуговування;
 • Володіти комплексом знань щодо проведення митного оформлення товарів;
 • Визначати суспільні і корпоративні потреби в проектних ініціативах в сфері логістики;
 • Володіння навичками виконання юридичних формальностей та складання первинної транспортної документації;
 • Орієнтуватись у змінах законодавства, що стосуються здійснення логістичної діяльності;
 • Проводити оцінювання проектів суспільно-економічного і корпоративного розвитку в сфері логістики з урахуванням ризику та невизначеності;
 • Проектувати ланцюги поставок і забезпечувати планування їх діяльності;
 • Володіти методами, моделями і методичним інструментарієм формування та забезпечення досягнення цілей функціонування та розвитку логістичних процесів і систем в контексті аналізу цілей стратегічного суспільно-економічного корпоративного розвитку;
 • Орієнтуватися в існуючих та новітніх технологіях, а також вміння визначати їх вплив на нові ринки логістичних послуг;
 • Організовувати процес управління організацію;
 • Забезпечувати охорону праці та техніку безпеки на виробництві;
 • Формування логістичної стратегії розвитку підприємства;
 • Розроблення ключових показників ефективності роботи менеджерів з логістики;
 • Застосовувати концепцію мінімізації загальних логістичних витрат;
 • Підвищувати фінансову стійкість логістичної системи шляхом раціонального управління фінансовими потоками;
 • Виявляти недоліки в організації логістичної приналежності;
 • Застосовувати стандарти логістичних інформаційних систем для автоматизації управлінських процесів підприємства;
 • Володіння методами управління ризиками в логістичних системах;
 • Уміння використовувати сучасні інформаційні технології при управлінні логістичними процесами;
 • Знаходити вірні рішення для складних задач раціонального використання факторів виробництва в логістичних компаніях та вміти визначати продуктивність, результативність та ефективність логістичної діяльності підприємства;
 • Описувати основні підходи та принципи формування логістичної стратегії;
 • Визначати продуктивність, результативність та ефективність логістичної діяльності підприємства;
 • Визначати потужність логістичної системи;
 • Знаходити рішення для складних задач раціонального використання факторів виробництва в логістичних компаніях;
 • Порівнювати різні методи оптимізаційних рішень і обґрунтовувати доцільність застосування кожного з них окремо або у поєднанні до певних ситуацій;
 • Розробляти диференційовані стандарти логістичного обслуговування;
 • Розробляти програми розвитку для різних підрозділів компаній;
 • Визначати джерела виникнення логістичних витрат;
 • Створювати ефективні схеми вантажоруху в залежності від типу та керованості системи;
 • Знаходити рішення для складних задач здійснення процесу митного оформлення;
 • Вимірювати продуктивність, результативність та ефективність реалізації митної логістики на підприємствах;
 • Оцінювати територіальний вплив розподільчих центрів на інфраструктуру збуту;
 • Розробляти системи ключових показників ефективної роботи складського персоналу;
 • Визначати тарифи на зберігання в залежності від комплексності операцій, що надає склад;
 • Проводити розрахунок оптимальної пропускної спроможності складів з огляду на характер виконуваних робіт та операцій;
 • Визначати необхідність та знати порядок одержання дозвільних документів, патентів та ліцензій, які необхідні для здійснення логістичного обслуговування.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кородом в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • менеджера з логістики;
 • логіста;
 • головного диспетчера;
 • менеджера з транспортно-експедиторської діяльності;
 • менеджера із зовнішньоекономічної діяльності;
 • митного брокера;
 • агента з митного оформлення вантажів та товарів;
 • менеджера з постачання;
 • менеджера зі збуту;
 • начальника складського комплексу;
 • транспортного експедитора в логістичних структурних підрозділах організацій різного галузевого спрямування;
 • головного інженера проекту;
 • керівника проектного підрозділу в промисловості, будівництві, на транспортних підприємствах та підприємствах зв’язку;
 • керівника виробничого підрозділу побутового обслуговування;
 • керівника відділу маркетингу.

Виберіть університет для отримання освіти:

Транспортний університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

1790$
1790$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved