ONESTEP EDUCATION

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка висококваліфікованих іноземних фахівців,  які мають глибоку теоретичну й практичну базу, здатні ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Підготовка іноземних фахівців, які отримали освіту за кордоном та набули знань щодо побудови фінансово-бюджетної системи та її ролі для розвитку економіки держави, умов забезпечення ефективності фінансових відносин, особливостей функціонування фінансового ринку, діяльності фінансових інституцій, використання фінансових ресурсів на макро- та мікрорівнях, формування вмінь та практичних навичок в оволодінні сучасних інструментаріїв фінансового управління у сферах оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин.

Програма передбачає надання знань та навичок:

 • Економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку фінансового ринку, діяльності банків як домінуючих фінансових посередників;
 • Орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасних змін на фінансовому ринку та у банківській діяльності;
 • Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань;
 • Формує іноземних фахівців з новими перспективними засадами мислення, здатних застосовувати існуючі методи дослідження.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, спрямований на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері державних та корпоративних фінансів, банківської справи, страхування, інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра.

Фахівці після навчання за кордоном сфері фінансів, банківської справи та страхування, здатні здійснювати управління фінансами як у приватному, так і публічному секторах економіки.

За результатами дослідження ринку праці послуги випускників освітньо-професійної програми «Фінанси» користуються стабільним попитом на ринку праці.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» іноземні студенти здобувають освітню ступінь вищої освіти: Бакалавр.
Кваліфікація в дипломі – фахівець з фінансів.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування;
 • Діагностувати стан фінансових систем: державні фінанси, бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування;
 • Застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач;
 • Складати та аналізувати фінансову звітність;
 • Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • Застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 • Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач;
 • Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти;
 • Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію;
 • Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордоном в Украиїну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • фінансового директора;
 • фінансового аналітика;
 • керівника фінансових і економічних підрозділів;
 • фахівця-аналітика із дослідження фінансового й інвестиційного ринків;
 • начальника страхового управління;
 • фінансиста в банках, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах в органах державного управління, акціонерних товариствах;
 • корпораціях, концернах та інших об’єднаннях;
 • фінансиста в Національному банку і комерційних банках;
 • фінансиста на підприємствах різних форм власності державних установах;
 • директора підприємства, фінансової установи чи організації;
 • страхового агента.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні фахівець може працювати:

 • у державних структурах й установах;
 • у Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів;
 • у органах місцевого й державного управління;
 • в іноземних компаніях і фірмах;
 • на промислових підприємствах;
 • в банках, страхових та інших фінансових установах;
 • на підприємствах малого й середнього бізнесу;
 • у контрольних фінансових органах;
 • у страхових організаціях;
 • в аудиторських фірмах.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

2100$
2100$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved