ONESTEP EDUCATION

Фармація, промислова фармація

Фармація, промислова фармація

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка фахівців, які отримали освіту за кордоном, володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі фармації та промислової фармації. 

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, ґрунтується на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері фармацевтичної галузі.

Фахівці після навчання за кордоном у сфері медицина за напрямком фармація та промислова фармація, здатні застосовувати набуті знання, уміння та навички для вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній посаді у сфері фармацевтичної галузі, включаючи технології виробництва лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів, фармацевтичну розробку лікарських засобів, розробку нових та удосконалення існуючих технологій, проведення контролю якості сировини, напівпродуктів та готових фармацевтичних препаратів, а також регулювання забезпечення лікарськими засобами, консультування, надання інформації щодо лікарських засобів та моніторинг побічної дії.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Фармація» іноземні студенти здобувають ступінь:

 • Молодший бакалавр спеціальності Фармація;
 • Магістр фармації.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук;
 • Використовувати у професійної діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів та рекомендацій належних фармацевтичних практик;
 • Здійснювати діяльність з розробки та оформлення документації щодо чіткої визначеності технологічних процесів виготовлення та виробництва лікарських засобів;
 • Організовувати виробничу діяльність аптек щодо виготовлення лікарських препаратів у різних лікарських формах за рецептами лікарів, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики (GPP);
 • Організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи вибір технологічного процесу із обґрунтуванням технологічного процесу та вибором відповідного обладнання згідно з вимогами Належної виробничої практики (GMP);
 • Організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини з урахуванням раціонального використання ресурсів лікарських рослин, прогнозувати та обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP);
 • Організовувати дію системи звітності та обліку в аптечних закладах, здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство, документування та управління якістю згідно нормативно-правових актів; Аналізувати та прогнозувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, здійснювати розрахунки основних податків та зборів, формувати ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення;
 • Розробляти, впроваджувати та застосовувати підходи менеджменту у професійної діяльності аптечних, оптово-посередницьких, виробничих підприємств та інших фармацевтичних організацій відповідно до принципів Належної практики фармацевтичної освіти;
 • Організовувати, забезпечувати і проводити аналіз лікарських засобів та лікарської рослинної сировини в аптечних закладах і контрольно-аналітичних лабораторіях фармацевтичних підприємств відповідно до вимог Державної фармакопеї та інших нормативно-правових актів;
 • Визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів відповідно до діючих вимог та проводити їх сертифікацію, запобігати розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів;
 • Здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів контролю;
 • Визначати лікарські засоби та їх метаболіти у біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко-токсикологічні дослідження з метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольних сп’янінь;
 • Забезпечувати раціональне застосування рецептурних та безрецептурних лікарських засобів згідно з фізико-хімічними, фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними особливостями конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його лікування;
 • Здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у екстремальних ситуаціях;
 • Здійснювати консультування та фармацевтичну опіку під час вибору та відпуску безрецептурного лікарського засобу шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань керуючись даними про стан здоров’я конкретного хворого із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей лікарського засобу;
 • Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо виробництва лікарських препаратів в аптеках і на фармацевтичних підприємствах;
 • Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, оформлювати їх до відпуску;
 • Здійснювати всі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати якості, враховуючі результати проведеного контролю;
 • Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати визначення ксенобіотиків та їх метаболітів у біологічних середовищах та давати оцінку отриманим результатам з урахуванням розподілу токсинів в організмі;
 • Визначати вплив факторів навколишнього середовища: вологи, температури, світла, тощо на стабільність лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей;
 • Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні спалахів інфекційних захворювань.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордоном в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Провізор;
 • Провізор клінічний;
 • Провізор-аналітик;
 • Провізор-косметолог;
 • Провізор-токсиколог;
 • Провізор-гомеопат.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні фахівець може працювати на:

 • Підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості;
 • В судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях;
 • Науково-дослідних інститутах;
 • Клінічних закладах охорони здоров’я;
 • Вищих навчальних закладах.

Виберіть університет для отримання освіти:

Київський медичний університет – кращий приватний заклад вищої освіти України (Рейтинг-2019). В університеті навчається близько 3500 осіб, 500 інтернів та 3000 студентів, 35 % – студенти-іноземці з 56 країн світу, серед яких: Індія, Нігерія, Гана, Ірак, Ісламська республіка Іран, Туреччина, Азербайджан, Таджикистан, Польща, Австрія, Швеція, Фінляндія.

Мови навчання

Українська
Англійська

Вартість навчання від

2250$
3100$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved