ONESTEP EDUCATION

Енергетичне машинобудування

Енергетичне машинобудування

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які б набули фахових знань для виконання професійних завдань, обов’язків прикладного характеру та виробничої діяльності в галузі розробки, виготовлення та застосування засобів і методів технічного обслуговування та діагностики автомобільних двигунів.

Підготовка іноземних фахівців, які отримали освіту за кордоном, за професійною кваліфікацією інженер з організації експлуатації та ремонту в галузі технічного обслуговування двигунів для забезпечення розробки, виготовлення та застосування засобів і методів технічного обслуговування та діагностики автомобільних двигунів, а також їх сертифікації, в тому числі і на відповідність чинним екологічним стандартам.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном базується на загальновідомих інженерних методиках із врахуванням сучасного стану галузей автотранспортного двигунобудування та технічного обслуговування двигунів, орієнтує на актуальні спеціалізації в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра.

Особливістю даної програми є практична і прикладна зорієнтованість на конкретні об’єкти – засоби і методи технічного обслуговування та діагностики двигунів автомобільних транспортних засобів.

Підготовка іноземних студентів, які приїхали для отримання освіти за кордом, здійснюється в умовах, максимально наближених до умов майбутніх місць їх професійної діяльності: спеціалізовані аудиторії та лабораторії обладнані засобами для процесів виготовлення та обробки деталей, складання агрегатів, їх випробування, діагностики, обслуговування та ремонту, комп’ютерною технікою для розробки та дослідження засобів і методів технічного обслуговування та діагностики автомобільних двигунів, сучасними зразками автомобільних двигунів.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі енергетичного машинобудування, що передбачає застосування теорій тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, трансформації енергії, технічної механіки та методів відповідних наук;
 • Забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • Застосовувати свої знання і розуміння для визначення, формулювання і вирішення інженерних завдань з використанням типових методів;
 • Аналізувати інформацію з літературних джерел, здійснювати патентний пошук, а також використовувати бази даних та інші джерела інформації для здійснення професійної діяльності;
 • Брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуючи методи дослідницької діяльності;
 • Застосовувати стандартні методи розрахунку при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і технологічного обладнання;
 • Розробляти енергозберігаючі технології та енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації енергетичного і теплотехнологічного обладнання;
 • Забезпечувати моделювання об’єктів і процесів з використанням стандартних і спеціальних пакетів програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, проводити експерименти за заданими методиками з обробкою й аналізом результатів;
 • Вибирати основні й допоміжні матеріали та способи реалізації основних теплотехнологічних процесів при створенні нового обладнання в галузі енергомашинобудування і застосовувати прогресивні методи експлуатації теплотехнологічного обладнання для об’єктів енергетики, промисловості і транспорту, комунально-побутового та аграрного секторів економіки;
 • Брати участь у роботах з розробки і впровадження теплотехнологічних процесів у ході підготовки виробництва нової продукції, перевіряти якість монтажу й налагодження при випробуваннях і здачі в експлуатацію нових енергетичних об’єктів та систем;
 • Визначати режими експлуатації енергетичного та теплотехнологічного обладнання та застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів;
 • Виконувати роботи зі стандартизації, уніфікації та технічної підготовки до сертифікації технічних засобів, систем, процесів, устаткування й матеріалів, організовувати метрологічне забезпечення теплотехнологічних процесів;
 • Розуміти інженерні технології, процеси, системи і обладнання;
 • Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи;
 • Розробляти і проектувати вироби в галузі енергетичного машинобудування, процеси і системи, що задовольняють встановленим вимогам, які можуть включати обізнаність про нетехнічні аспекти;
 • Використовувати розуміння передових досягнень при проектуванні об’єктів енергетичного машинобудування;
 • Застосовувати правила техніки безпеки;
 • Застосовувати обладнання, матеріали та інструменти, інженерні технології і процеси;
 • Ефективно працювати в національному та міжнародному контексті, як особистість і як член команди, і ефективно співпрацювати з інженерами та не інженерами.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордом в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • інженера-механіка;
 • інженера-технолога;
 • начальника майстерні;
 • інженера з механізації трудомістких процесів;
 • інженера з технічної діагностики;
 • начальника ремонтного цеху;
 • майстра дільниці чи цеху;
 • контрольного майстра;
 • майстра з ремонту дорожніх машин;
 • майстра з ремонту технологічного устаткування;
 • майстра спеціальної техніки та устаткування;
 • механіка з ремонту дорожніх машин, диспетчера виробництва;
 • інженера-конструктора;
 • інженера з проектування механізованих розробок;
 • майстра з технічної експлуатації транспортних машин і обладнання;
 • механіка по обслуговуванню транспортного устаткування;
 • старшого лаборанта;
 • майстра виробничого навчання;
 • інженера з паливно-мастильних матеріалів;
 • інженера з транспорту на ремонтно-обслуговуючих та машинобудівних підприємствах.

Виберіть університет для отримання освіти:

Транспортний університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

1790$
1790$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved