ONESTEP EDUCATION

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка висококваліфікованих іноземних фахівців,  які володіють знаннями для розв’язання складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у сфері проектування та зведення будівель, інженерних споруд та систем, виготовлення будівельних конструкцій, експлуатації та реконструкції будівельних об’єктів.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, спрямований на оволодінні знаннями та практичними навичками в області будівництва та цивільної інженерії. 

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Будівництво та цивільна інженерія» іноземні студенти здобувають освітню ступінь вищої освіти: Бакалавр будівництва.

Кваліфікація в дипломі – фахівець в галузі будівництва.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали при проектуванні та зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж;
 • Створювати та використовувати технічну документацію;
 • Використовувати знання технології виготовлення, технічних характеристик сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміти ефективно використовувати їх при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів;
 • Розробки об’ємно-планувальних рішень будівель та їх використання для подальшого проектування;
 • Оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно- геологічні та екологічні особливості території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів;
 • Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій споруд;
 • Розроблення конструктивних рішень об’єктів будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати несучі та огороджувальні будівельні конструкції;
 • Розробки та оцінки технічних рішень інженерних мереж;
 • Розробки раціональної організації та управління будівельним виробництвом при зведенні, експлуатації, ремонті й реконструкції об’єктів з урахуванням вимог охорони праці;
 • Проектування будівель та споруд промислового та цивільного призначення з використанням збірних і монолітних залізобетонних, металевих, кам’яних та дерев’яних конструкцій;
 • Розрахунку та конструювання несучих конструкцій і вузлів з’єднання залізобетонних, кам’яних, металевих і дерев’яних конструкцій;
 • Аналізувати властивості ґрунтів основи, обирати та проектувати економічні фундаменти різних типів з урахуванням взаємодії будівельних конструкцій між собою та із неоднорідним природним або штучним ґрунтовим середовищем при різних за характером навантаженнях;
 • Забезпечити організацію будівництва будівель та інженерних споруд різної архітектурної та технічної складності із використанням сучасних конструкційних матеріалів та енергоефективних технологій;
 • Проектування організаційно-технологічних рішень зведення будівель та споруд, володіння базою сучасних технологій будівельного виробництва і вміння впроваджувати їх у практичну діяльність з урахуванням техніко-економічних показників;
 • Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності;
 • Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордоном в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Технік-проектувальник;
 • Технік-будівельник;
 • Інженер-проектувальник;
 • Інженер-будівельник.

Після закінчення навчання за кордом в Україні фахівець може працювати у:

 • Проектних, наукових будівельних організаціях;
 • Підрозділах з питань архітектури та містобудування в органах влади та місцевого самоврядування;
 • Громадських організаціях будівельного спрямування.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

2000$
2000$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved