ONESTEP EDUCATION

Бізнес-економіка

Бізнес-економіка

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка висококваліфікованих іноземних фахівців, здатних до практичної діяльності, здатних здійснювати економічну, аналітичну, науково-дослідну та організаційно-управлінську діяльність в сфері економіки та управління, оцінюючи діяльність суб‘єктів господарювання, прогнозуючи її майбутнє.

Підготовка іноземних фахівців, які отримали освіту за кордоном, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов‘язків прикладного характеру в галузі Економіка, здатності до виробничої і наукової діяльності.

Фахівці після навчання за кордоном у сфері промислового дизайну, здатні забезпечити ефективне управління комерційних і некомерційних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, інституцій громадянського суспільства, громадських об‘єднань, науково-освітніх установ.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв‘язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки;
 • Виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні;
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;
 • Розуміти основні особливості провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки;
 • Описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати;
 • Розуміти основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави;
 • Застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;
 • Застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів;
 • Аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин;
 • Прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси;
 • Виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення;
 • Визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття;
 • Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ;
 • Аналізувати і впроваджувати інвестиційно-інноваційні проекти для організації власного бізнесу, розвитку галузей економіки та державної економічної системи;
 • Будувати моделі економічних процесів суб‘єктів господарювання, галузей та економічних систем;
 • Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки;
 • Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;
 • Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру зайнятості та безробіття;
 • Проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності;
 • Аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин;
 • Аналізувати отримання, розподіл і використання ресурсів окремих підприємств, галузей економіки, державної економічної системи та прогнозувати наслідки для економічного і соціального благополуччя;
 • Використовувати інструменти статистики, математичного та інформаційного моделювання для аналізу економічних показників, таких як рівень виробництва, зайнятості, доходів, технічного прогресу, фінансової стійкості тощо;
 • Працювати із сучасним програмним забезпеченням економічної діяльності.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордом в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Економіста;
 • Бухгалтера-економіста;
 • Економіста-фінансиста;
 • Фінансиста;
 • Менеджера з планування;
 • Менеджера зі стратегічного розвитку;
 • Керівника відділу;
 • Керівника сектору;
 • Директора;
 • Бізнес-аналітика у фінансових установах;
 • Консультанта з ERP-систем у різних сферах: виробництво, управління персоналом, фінанси, маркетинг, логістика тощо;
 • Проектного менеджера;
 • Аналітика в аудиторській фірмі;
 • Фахівця з інформаційних систем;
 • Адміністратором баз даних;
 • Консультантом з розробки і супроводу корпоративних інформаційних систем.

Після закінчення навчання за кордом в Україні фахівець може працювати у:

 • Функціональних підрозділах підприємств усіх форм власності та організаційно-правових форм;
 • Державних структурах;
 • Виробничих підприємствах;
 • Торгівельних підприємствах;
 • Національних компаніях;
 • Міжнародних холдингових компаніях;
 • Консалтингових компаніях;
 • Інвестиційних компаніях;
 • Банківських установах.

Виберіть університет для отримання освіти:

Транспортний університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті.

Мови навчання

Російська
Українська

Вартість навчання від

1790$
1790$

Ще не визначилися?

Якщо у Вас виникло питання, то ми завжди раді допомогти. Просто залиште свої дані і наш фахівець з Вами зв’яжеться.

Отримати консультацію

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання щодо вибору унiверситету i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved